სწავლებისას გამოყენებული ელექტრონული რესურსების მნიშვნელობა  

დისტანციური სწავლების გამოწვევებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საგაკვეთილო პროცესის კონსტრუქტივისტულად დაგეგმვაა. პრაქტიკამ მაჩვენა, რომ  სწორად შერჩეული რესურსების გამოყენება მოსწავლეს უჩენს უფრო

მეტის წაკითხვა

აქტივობები დისტანციური გაკვეთილებისთვის

დისტანციური სწავლება სწავლების ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც ისეთ შემთხვევაში გამოიყენება, როდესაც მასწავლებელი და მოსწავლე ერთ აუდიტორიაში არ იმყოფებიან. მსოფლიოში შექმნილი პანდემიური

მეტის წაკითხვა