შეფასება განათლებისთვის _ როგორ ვიქცეთ სწავლის ლიდერებად

დაახლოებით ამგვარი სათაური ნორვეგიელმა პროფესორმა, როა ენგმა წარუმძღვარა ქართველი პედაგოგებისთვის შექმნილ კურსს, რომელიც ეფუძნება უნივერსალურ, ზოგადკულტურულ ღირებულებებს, საზიაროა ევროპული საგანმანათლებლო

მეტის წაკითხვა

შეფასება განათლებისთვის – როგორ ვიქცეთ სწავლის ლიდერებად

დაახლოებით ამგვარი სათაური ნორვეგიელმა პროფესორმა, როა ენგმა წარუმძღვარა ქართველი პედაგოგებისთვის შექმნილ კურსს, რომელიც ეფუძნება უნივერსალურ,  ზოგადკულტურულ ღირებულებებს, საზიაროა ევროპული საგანმანათლებლო

მეტის წაკითხვა

ჟაკ დერიდა _ „წერა“, „არქი-წერა“, „მეტყველება“ _ პარალელების გარეშე

1976 წელს ჟაკ დერიდამ გამოსცა წიგნი of Gramatology, რომელშიც ასახავს მიმართებას მეტყველებასა და წერას შორის. მან ეჭვქვეშ დააყენა დაშვება, რომ

მეტის წაკითხვა

რა ვიცით ილეიზმზე?!

არც თუ დიდი ხნის წინ  ქართულენოვან სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ტექსტი, რომლემაც სტუდენტ-ახალგაზრდობის, და არა მარტო მათი, დიდი ინტერესი გამოიწვია და,

მეტის წაკითხვა

სკოლა და პლაგიატთან ბრძოლის ხუთი სტრატეგია

სკოლა და პლაგიატთან ბრძოლის ხუთი სტრატეგიაპლაგიატი სენია და მასთან ბრძოლა ისეთივე აუცილებელია, როგორც ნებისმიერი სხვა ტიპის დაავადებასთან. სამწუხაროდ, მისით ბევრია

მეტის წაკითხვა

პლაგიატის გამო

თანამედროვე სასწავლო დაწესებულებებში – სკოლებში, უნივერსიტეტებსა თუ, ზოგადად, აკადემიურ საზოგადოებში, წესით, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ პლაგიატი ერთი პიროვნების ორიგინალური აზრის,

მეტის წაკითხვა

პერიფრაზისა და პარაფრაზისათვის

ძვირფას მკითხველს, ალბათ, არაერთგზის შეუნიშნავს ქართულ სამეცნიერო მეთოდურ ლიტერატურაში ტერმინების _ პერიფრაზისა და პარაფრაზის გამოყენებასთან დაკავშირებით არსებული არაერთგვაროვნება. ზოგიერთი ავტორი

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის საიდუმლო და წერის სწავლების კონცეპტუალური თეზისები

არაერთგზის თქმულა და დაწერილა, რომ წერა შემოქმედებითი, ინტელექტუალური პროცესია. იგი რთულია იმდენად, რამდენადაც ავტორს გარკვეულ მოთხოვნებს უყენებს და არ არსებობს

მეტის წაკითხვა

წერის სათავეებთან

ერთდროულად რთულიც არის და სასიამოვნოც წერის სათავეებთან დგომა და ზღვა მასალის მდინარებისათვის თვალის დევნება. რთულია, რადგან იცი, რომ შენი ნაწერი

მეტის წაკითხვა

გვესმის თუ ვუსმენთ?

ცნობილია, რომ ეფექტური სასწავლო გარემო კომუნიკაციის ხელოვნებაზე დაყრდნობით იქმნება. კომუნიკაციის პროცესი კი, თავის მხრივ, ორ კომპონენტს შეიცავს: თქმა-გადმოცემასა და გაგება-აღქმას.

მეტის წაკითხვა