როგორ გამოვიყენოთ მედიაწიგნიერება  ისტორიის გაკვეთილზე

მედიაინფორმაციის დამუშავება და ანალიზი, მათი ეფექტიანად და მიზანმიმართულად გამოყენება ხელს უწყობს მოსწავლეთა კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას, მოზარდთა ინდივიდუალური შესაძლებლობების

მეტის წაკითხვა