გასვლითი გაკვეთილი მხატვრის სახელოსნოში

მოსწავლეთა მოტივაციის ასამაღლებლად საჭიროა შესაფერისი გარემოს შექმნა, რისთვისაც აუცილებელია სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო აქტივობის მოფიქრება და მომზადება. მასწავლებელმა ძირითადი საკითხიდან გამომდინარე

მეტის წაკითხვა

რას  განასახიერებს  მონეტა

გაკვეთილის ჩასატარებლად მრავალფეროვან წყაროებსა და თვალსაჩინოებებს იყენებს. ეს არის სახელმძღვანელოებში არსებული სხვადასხვა სახის წყაროები, მასწავლებლის მიერ თემის შესაბამისად მომზადებული, მოსწავლის

მეტის წაკითხვა