გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებაზე ორიენტირებული გაკვეთილი

მასწავლებელს მუდმივად სჭირდება  აქტივობების შემუშავება, რომელიც  ცოდნას სახალისოდ მიგვაწოდებინებს ბავშვებისთვის, რომ ინფორმაციის მიწოდება არ იყოს მხოლოდ ცოდნა მიწოდებისთვის. დღეს ძალიან

მეტის წაკითხვა

ერთი სამოდელო გაკვეთილი და მისი გეგმა ისტორიაში

როგორც ვიცით, სამოდელო გაკვეთილის ჩატარება, პროფესიული წინსვლისა და კარიერული სქემის მიხედვით, აუცილებელი აქტივობაა, რომ პედაგოგი გახდეს წამყვანი. სწორედ ამ ფაქტორმა

მეტის წაკითხვა