სკოლის ბიბლიოთეკარის პროფესიული იმიჯი

რა არის იმიჯი? იმიჯი არის გარეგნული სახე, რომლითაც პიროვნება საზოგადოების წინაშე წარდგება. ეს მიზანმიმართულად შექმნილი განსაკუთრებული სახე-წარმოდგენაა, რომელიც ასოცირების მეშვეობით

მეტის წაკითხვა