ულამაზესი, ლაქებიანი  ტბის ისტორია

დედამიწაზე უამრავი გეოგრაფიული ობიექტია, რომლის გაცნობა მოსწავლეებში აღძრავს ცნობისმოყვარეობას და ინტერესს – უფრო დაწვრილებით გაეცნოს და მეტი გაიგოს მასზე. ერთ-ერთი

მეტის წაკითხვა