სწავლების პრინციპები

სწავლების პრინციპები, ეს ის ძირითადი დებულებებია, რომლებიც პედაგოგიური  მეცნიერების საფუძვლების  საყრდენს წარმოადგენს. ძირითადი წყარო, რომელიც  პრინციპების ჩამოყალიბებას  დაედო  საფუძვლად –

მეტის წაკითხვა