თავისუფალი გაკვეთილები, არაფორმალური განათლება და წიგნიერება

არაფორმალური განათლება მოსწავლეებში წიგნიერების დონის ამაღლებას  უწყობს ხელს. ის აკადემიურ უნარებთან ერთად სოციალური უნარების განვითარებას განაპირობებს.  მოსწავლეებს აძლევს თვითგამოხატვისა და

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა ემოციური და სოციალური პრობლემების მართვის  სტრატეგიები

„სასწავლო გარემო არის სკოლაში და კლასში არსებული ყველა სასწავლო საშუალებისა და რესურსების ერთობლიობა, რომელიც ხელს შეუწყობს სწავლებისა და სწავლის პროცესის

მეტის წაკითხვა