მოსწავლეთა ემოციური და სოციალური პრობლემების მართვის  სტრატეგიები

„სასწავლო გარემო არის სკოლაში და კლასში არსებული ყველა სასწავლო საშუალებისა და რესურსების ერთობლიობა, რომელიც ხელს შეუწყობს სწავლებისა და სწავლის პროცესის

მეტის წაკითხვა