როგორ ვახერხებ სსსმ მოსწავლის ჩართულობას  გაკვეთილზე

საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ყველას აქვს განათლების მიღების უფლება (მუხლი #35), მაგრამ სამწუხაროდ დაბალია სსსმ მოსწავლის ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში, ვინაიდან დაბალია

მეტის წაკითხვა