პროექტზე დაფუძნებული სწავლება

პროექტზე დაფუძნებული სწავლება (Project-Based Learning) არის მეთოდი, რომელიც სრულიად განსხვავებულია ტრადიციული სწავლების მეთოდისგან. ის ავითარებს მოსწავლეებში სხვადასხვა უნარებს, კრიტიკულ აზროვნებას,

მეტის წაკითხვა

Skype in the Classroom-ის გამოყენება უცხო ენის და არამარტო უცხო ენის გაკვეთილზე. მასწავლებლის პროფესიული განვითარება

დღეს, როდესაც სამყარო სწრაფად ვითარდება და ადამიანი თითქოს ვერც ასწრებს სიახლეების გათავისებას და გაანალიზებას, დადგა განსხვავებული გაკვეთილების დაგეგმვის საჭიროება. მოსწავლეებს

მეტის წაკითხვა