კითხვის საათი და გააზრებული კითხვის აქტივობები

2014 წლის ეროვნული სასწავლო გეგმით დაწყებითი კლასების სადამრიგებლო პროგრამის ფარგლებში სავალდებულო გახდა ,,კითხვის საათი”,  რომელიც ითვალისწინებს მოსწავლეებში გააზრებული კითხვის უნარების

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების გზამკვლევი

მასწავლებელი სასკოლო ცხოვრების მთავარი ფიგურაა,ამიტომ ის სათანადოდუნდა იყოსშეფასებული და დაფასებული. სწავლებისადმი ახალი ტექნოლოგიური მიდგომები შეფასების ახალ ტიპებს მოითხოვს. მას უნდა

მეტის წაკითხვა