დემოკრატიული პედაგოგიკა

პესტალოცის პროგრამის ფარგლებში, 2015 წლის ნოემბერში, ვიმყოფებოდი გერმანიაში, ქ. მაისენის განათლების ინსტიტუტში. დავესწარი სამუშაო შეხვედრას: „დემოკრატიული პედაგოგიკა და ჩართულობა”, სადაც

მეტის წაკითხვა