რატომ უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში ილია ჭავჭავაძის პოემა-_„აჩრდილი“ -_სრულყოფილად

ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, პირველ რიგში, ისევ კითხვით უნდა დავიწყოთ. რატომ აღარ ისწავლება  ილიას ეს ნაწარმოები სკოლაში? პასუხი ცალსახად მარტივია,

მეტის წაკითხვა

„განდეგილის“    სწავლებისათვის

„განდეგილის“   სწავლებისას   ორ  ძირითად   სირთულეს ვაწყდებით: ეს გახლავთ ტექსტის გაგება, რადგან ნაწარმოების სიუჟეტი სხვადასხვა დროსა და სივრცეში ვითარდება და იდეურ-მხატვრული

მეტის წაკითხვა