რა ვასწავლოთ?

ისტორიისა და სხვა საზოგადოებრივი საგნების სწავლების მიზანი მხოლოდ საგნობრივი ცოდნის დაგროვება არ არის. ეროვნული საწავლო გეგმის მიხედვით, “ამ საგნების სწავლების

მეტის წაკითხვა