სასწავლო პროცესი და სკოლის მართვა დისტანციურ რეჟიმში

ახალმა რეალობამ და  იძულებით, მთლიანად  დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლამ, ცხადია,  ბევრი პრობლემა წარმოქმნა, თუმცა სხვადასხვა მიმართულებით  შესაძლებლობებიც გააჩინა. უპირველეს ყოვლისა, ფასდაუდებელია

მეტის წაკითხვა