ონლაინსწავლება,   ჩართული და გამორთული ვიდეოკამერები

რამდენად პრიორიტეტულია ჩართული კამერა ონლაინგაკვეთილისას და  რა  შედეგები შეიძლება მოჰყვეს კამერის ჩართვის დაჟინებულ მოთხოვნას? უნდა აღინიშნოს, რომ თუ სკოლის ადმინისტრაცია

მეტის წაკითხვა