გარდამავალ ასაკში მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინება, გაკვეთილზე მათი ჩართულობისათვის

გარდამავალ ასაკში მოსწავლეთა აქტიური ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში და მათი დაინტერესება სხვადასხვა თემით მასწავლებლის ერთ-ერთი უპირველესი გამოწვევაა. 12-14 წლის ასაკში მოსწავლეებს

მეტის წაკითხვა

როგორ ვასწავლოთ არაქართულ სექტორზე მოსწავლეებს  ზმნისწინები თამაშით?!

დამეთანხმებით, რომ  გაკვეთილის დაწყებისას, რაც არ უნდა საინტერესოდ გავაცნოთ მოსწავლეებს გაკვეთილის თემა და მიზანი – რესურსი მაინც გადამწყვეტ როლს თამაშობს

მეტის წაკითხვა

არაქართულენოვანი მოსწავლეებისთვის ბგერების სწორი აღქმა და წერითი უნარების გაუმჯობესება

არაქართულენოვანი მოსწავლეები, რომელებიც ფლობენ სახელმწიფო ენას და გაბმულ მეტყველებაში იშვიათად ან საერთოდ არ უშვებენ შეცდომას, მათ მაინც უჭირთ ბგერების სწორი

მეტის წაკითხვა