ისტორია არის Magister vitae – ცხოვრების მასწავლებელი

          ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გურამ ყორანაშვილი, რომელიც mastsavlebeli.ge მკითხველს ისტორიის როლზე და ქართული ისტორიოგრაფიის პრობლემებზე

მეტის წაკითხვა