ხელოვნება, ჭეშმარიტება და პოლიტიკა – ჰაროლდ პინტერი

1958 წელს ასეთი რამ დამიწერია: “არ არის მკვეთრი განსხვავება რეალურსა და ირეალურს, ჭეშმარიტებასა და სიცრუეს შორის. ესა თუ ის მოვლენა,

მეტის წაკითხვა