“სხვა”- სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოებში (წერილი მეორე)

ბ. “სხვა” სომხეთის ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოებში ჩემს მეორე წერილში შევეხები სომხეთის ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოებს იმ კვლევის კონტექსტში, რომლის შესახებაც პირველი

მეტის წაკითხვა

„სხვა“ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოებში

პირველი ნაწილი 2012 წელს აზერბაიჯანელმა, სომეხმა და ქართველმა ისტორიკოსებმა განვახორციელეთ პროექტი „სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოების ჯვარედინი ანალიზი”. ქართველმა

მეტის წაკითხვა

განათლება სამხრეთ კორეაში

სტატია შეეხება აღმოსავლეთ აზიის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყნის, სამხრეთ კორეის, საგანმანათლებლო სისტემას. რატომ მაინცდამაინც სამხრეთ კორეა? იმიტომ, რომ ამ ქვეყანას ერთ-ერთი

მეტის წაკითხვა

შემაჯამებელი წერითი დავალების ტიპები მსოფლიოსა და საქართველოს ისტორიაში

ნებისმიერი საგნის სწავლების პროცესში შემაჯამებელ დავალებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. განვიხილავთ რამდენიმე რეკომენდაციას და სხვადასხვა ტიპის დავალების ნიმუშებს, რომლებიც შემაჯამებელი

მეტის წაკითხვა