მოქმედებს თუ არა უარყოფითად სტერეოტიპების შთაგონება მხოლოდ გოგონებზე?

როდესაც 2005 წელს ლარი სამერსმა, იმ დროისთვის ჰარვარდის პრეზიდენტმა, თავისი აზრი გამოთქვა „ბუნებრივი უნარების” შესახებ, როდესაც ის განმარტავდა ბიჭებისა და

მეტის წაკითხვა