ხელოვანი და დრო

გვერდის პარტნიორია გამომცემლობა “ინტელექტი” – როგორც ხელოვანი, პირუთვნელი მოწმის როლს ხომ არ ამჯობინებთ? – ამის არც პრეტენზია მაქვს  და არც მოწოდება.

მეტის წაკითხვა