ფარდობითობის სპეციალური თეორია

მეცხრამეტე საუკუნის ბოლო და მეოცე საუკუნის დასაწყისი აღინიშნა გარკვეული სირთულეებით, რომლებიც დაკავშირებული იყო ახალი ექსპერიმენტული მონაცემების ახსნასთან. კლასიკური თეორია ვერ

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის წიგნი- საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებისთვის

ვრცლად საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებისთვის

მეტის წაკითხვა

ატომური და ბირთვული ფიზიკა (გაგრძელება)

ბირთვულ ფიზიკაში მიღებულია მასის ატომური ერთეული, რომელიც, კილოგრამებში გამოსახული, რიცხობრივად ტოლია ნახშირბადის იზოტოპის  ატომის მასის 1/12-ისა: 1მაე=კგ. მასის ატომური ერთეულის

მეტის წაკითხვა

ატომური და ბირთვული ფიზიკა

მეოცე საუკუნის დასაწყისში ელექტრომაგნიტური გამოსხივების შესწავლამ მეცნიერები კვატური თეორიის შექმნამდე მიიყვანა. აბსოლუტურად შავი სხეულის გამოსხივების ექსპერიმენტული შედეგების მონაცემების ასახსნელად მ.

მეტის წაკითხვა

ნახშირბადი და მეცნიერების უახლესი მიღწევები

სიახლე არავისთვის იქნება, თუ ვიტყვით, რომ ნახშირბადი იმ ძირითად ელემენტთაგანია, რომლებსაც ფართოდ იყენებენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ნახშირბადი ელემენტთა მეოთხე ჯგუფს მიეკუთვნება.

მეტის წაკითხვა

ოპტიკა – (გაგრძელება)

განვაგრძობთ გეომეტრიული ოპტიკის ამოცანების ამოხსნას. შემოგთავაზებთ აგრეთვე ამოცანებს, რომლებიც ოპტიკურ სისტემებს ეხება. ვრცლად ოპტიკა-2  

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში ოპტიკა – გაგრძელება

სინათლის არეკვლისა და გარდატეხის კანონების გამოყენებით შესაძლებელია საგნის გამოსახულების სარკეებსა და ლინზებში აგება. ჩვენ ვამბობთ, რომ საგნის (ანუ სინათლის წყაროს)

მეტის წაკითხვა

გეომეტრიული ოპტიკა

ოპტიკა შეისწავლის სინათლის გავრცელებას, აგრეთვე მის როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღის თვისებებს. სინათლის ტალღურ თეორიას, როგორც ცნობილია, საფუძვლად უდევს ჰიუგენსის პრინციპი, რომელიც

მეტის წაკითხვა

რიჩარდ ფეინმანი ხუმრობს

რიჩარდ ფეინმანი ამერიკელი ფიზიკოსი იყო, რომელიც ცნობილია, როგორც ავტორი  ტრაექტორიებით ინტეგრალის, რომელიც მან კვანტურ მექანიკაში შემოიღო და რომლის მეშვეობით წარმატებით

მეტის წაკითხვა

ცვლადი დენი

ცვლადი დენის გადაცემა დიდ მანძილებზე დაკავშირებულია ენერგიის დანაკარგებთან. მისი შემცირების მიზნით იყენებენ ტრანსფორმატორს, რომლის საშუალებითაც ხდება გადამცემ ხაზებში დენის შემცირება

მეტის წაკითხვა