კომპლექსური დავალება. წარმოიდგინე, რომ მეიგავე ხარ…

გააკეთებინე მოსწავლეს რაიმე, ნაცვლად იმისა, რომ ასწავლო და კეთების პროცესი ისეთი ბუნებისაა, რომ ითხოვს მოსწავლისგან აზროვნებას, რასაც შედეგად მოჰყვება სწავლა.

მეტის წაკითხვა

დამოუკიდებელი ბავშვები – რეკომენდაციები და მაგალითები

ჩემს შვილებს შორის სხვაობა 5 წელია და როდესაც ვცდილობ, დავინახო, რა ვასწავლე მათ, ვამჩნევ, რომ უმცროსს ძალიან კარგად გამოსდის საკუთარი

მეტის წაკითხვა

იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების გეოგრაფია

მემკვიდრეობა არის ბუნებრივი და ადამიანის მიერ შექმნილი ობიექტები, რომელთა შენახვა და პოპულარიზაცია მეტად მნიშვნელოვანია მათი განსაკუთრებული ისტორიული ან ეკოლოგიური ფასეულობის

მეტის წაკითხვა