განმავითარებელი შეფასება  და  მასალის უჩვეულო გამეორება

ყველა მასწავლებელმა კარგად იცის, რომ  ნასწავლ მასალას გარკვეული პერიოდის  შემდეგ დავიწყება „ემუქრება“.  გერმანელმა მეცნიერმა ჰერმან ებინგჰაუსმა  შექმნა   დავიწყების მრუდი. ამ

მეტის წაკითხვა

     „ტაბაწყური“ 

ზღვისპირელი ვარ. მთაზე ჩემი მანამდელი წარმოდგენა ნახატებში, ილუსტრაციებსა და ანიმაციებში დანახულს არ სცდებოდა. „მასწავლებლის სახლში“, ხელშეკრულებებზე ხელის მოწერის დროს მითხრეს,

მეტის წაკითხვა

გამოლოცვა

თვალუწვდენელი მინდვრის ბოლოს, ეს იყო გარდაბანში, დალექილიყვნენ ღრუბლები და ღრუბლებში ელავდა, ჩვენს თავზე კი ცა იყო იმდენად სუფთა და მოწმენდილი,

მეტის წაკითხვა