დისტანციური სწავლება- სიახლე და გამოცდილება

გარემო, რომელშიც მოსწავლეები იძენენ ცოდნას, ეცნობიან სამყაროს, იზრდებიან ფიზიკურად და სულიერად, ბოლო დროის მოვლენებმა ძალიან შეცვალა. შესაბამისად, საჭირო გახდა იმ

მეტის წაკითხვა

სწავლებისას გამოყენებული ელექტრონული რესურსების მნიშვნელობა  

დისტანციური სწავლების გამოწვევებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საგაკვეთილო პროცესის კონსტრუქტივისტულად დაგეგმვაა. პრაქტიკამ მაჩვენა, რომ  სწორად შერჩეული რესურსების გამოყენება მოსწავლეს უჩენს უფრო

მეტის წაკითხვა

თუ გვსურს ჩვენი შვილი ჯანმრთელი იყოს

მშობლის როლი მოზარდის ალკო და ნარკოდამოკიდებულების პრევენციაში აზარტულ თამაშებზე, ალკოჰოლსა და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ბავშვებსა და მოზარდებს, მათ მშობლებსა და ახლობლებს საქართველოში

მეტის წაკითხვა