ვკითხულობთ მხოლოდ მასწავლებლები

თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ ეს წერილი რომელიმე სისტემის უპირატესობის დასამტკიცებლად არ იწერება, მეტიც – ქვემოთ მოყვანილი მაგალითები ვინმესთვის შესაძლოა რიგი

მეტის წაკითხვა

საგანმანათლებლო ინიციატივების მხარდასაჭერად

განათლების ხარისხი პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ზრდის სოციალურ ტოლერანტობას და ხელს უწყობს მოქალაქეების უფრო აქტიურ ჩართვას დემოკრატიულ პროცესებში. განათლების

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება

ამერიკელი განათლების ფილოსოფოსის ჯონ დიუის სახელს უკავშირდება პროგრესული განათლების მოძრაობა, რომლის მთავარ პრინციპს წარმოადგენდა გამოცდილებით სწავლა და  სოციალური ინტერაქცია. ეს

მეტის წაკითხვა

მშობლის როლი მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებაში

ბავშვის აღზრდა  დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად კარგად არის აწყობილი სკოლის, ოჯახის, მშობლების ურთიერთობა. სკოლასა და ოჯახს შორის თანამშრომლობის გაღვივებასა და განვითარებაში

მეტის წაკითხვა

სოციალური რეკლამებით სწავლება სამოქალაქო განათლებაში

ადამიანის პიროვნებად ჩამოყალიბებაში უდიდეს როლს თამაშობს სკოლა, სწავლა-სწავლების პროცესი. განსაკუთრებით კი სამოქალაქო განათლების სწავლება, რომლის ერთ-ერთი მიმართულებაა პიროვნული განვითარება. პიროვნული

მეტის წაკითხვა