“საუკეთესო მოთხრობა მასწავლებელზე” ათეული, 17 სექტემბერს გამოცხადდება!

ლიტერატურული  კონკურსი ქართველი მწერლებისთვის     “საუკეთესო მოთხრობა მასწავლებელზე”,   სულ შემოვიდა 72 მოთხრობა, რომელთა ავტორები ჟიურისათვის უცნობი იყო  და მათი   გადაწყვეტილებით

მეტის წაკითხვა