ზომიერება – საუკეთესო მრჩეველი

ბავშვის აღზრდა მეტად რთული პროცესია და თუ მასწავლებელი ამ პროცესს შესაბამისი განათლების, თეორიული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე წარმართავს, მშობელს ასეთი

მეტის წაკითხვა

რეზო ინანიშვილის თხრობის პოეტიკა

თხრობის სტილი ყოველ დიდ შემოქმედს თავისებური აქვს. რაც უფრო ინდივიდუალურია მწერალი, მით უფრო გამორჩეულია მისი თხრობის მანერა. ქართულ ლიტერატურაში, ამ

მეტის წაკითხვა

„მუსიკა სიხარულის თანამგზავრი და მწუხარების მკურნალია“

ჰოლანდიის ხელოვნების „ოქროს“ ხანა XVII საუკუნის ჰოლანდიის ხელოვნებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანი იყო ურთიერთდამოკიდებულება მუსიკასა და ფერწერას შორის. მკვლევართა მტკიცებულებით ამ საუკუნეში

მეტის წაკითხვა