დამხმარე სახელმძღვანელო სკოლის დირექტორებისთვის

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადდა დამხმარე სახელმძღვანელო სკოლის დირექტორებისთვის. სახელმძღვანელო მოიცავს სკოლის დირექტორის სტანდარტით გათვალისწინებულ საკითხებსა თუ კომპეტენციებს

მეტის წაკითხვა

tpdc.ge – კატალოგი

  ეფექტური სწავლება სკოლაში – რ. მარზანო; პროფესიონალი მასწავლებლის 9 მახასიათებელი – ჯ. თერნბული; ინტერკულტურული განათლება; მასწავლებელთა კომპეტენციების ჩარჩო; ცხოვრება

მეტის წაკითხვა

სკოლის დირექტორის პრაქტიკული გზამკვლევი

სკოლის დირექტორის პრაქტიკული გზამკვლევი შეიქმნა სკოლის დირექტორების დასახმარებლად, რათა დირექტორმა მასწავლებლებთან და სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირებთან ერთად შეძლოს, სკოლა წარმატებული

მეტის წაკითხვა

კითხვის ეფექტური მეთოდები 2 (სასწავლო-მეთოდური ფილმი და მისი გზამკვლევი)

”კითხვის ეფექტური მეთოდები 2” (ფილმი და მისი გზამკვლევი) აერთიანებს კითხვის უნარების განმავითარებელ 4 მეთოდს და ერთ აქტივობას/მეთოდს, რომელიც ხელს უწყობს

მეტის წაკითხვა

კლასის მართვა

მასწავლებლისა და მოსწავლის ჰარმონიული, კეთილგანწყობილი, პატივისცემით, ნდობითა და სიყვარულით გამსჭვალული ურთიერთობა სრულყოფილი სასწავლო პროცესის განმსაზღვრელია. საკლასო დისციპლინა უმნიშვნელოვანესია კარგი გაკვეთილის

მეტის წაკითხვა

კლასის მართვა

მასწავლებლისა და მოსწავლის ჰარმონიული, კეთილგანწყობილი, პატივისცემით, ნდობითა და სიყვარულით გამსჭვალული ურთიერთობა სრულყოფილი სასწავლო პროცესის განმსაზღვრელია. საკლასო დისციპლინა უმნიშვნელოვანესია კარგი გაკვეთილის

მეტის წაკითხვა