ფიზიკა ამოცანებში – მუდმივობის კანონები მექანიკაში

მუდმივობის კანონები მექანიკაში დაკავშირებულია ისეთ სიდიდეებთან, როგორიცაა სხეულის იმპულსი და სხეული მექანიკური ენერგია. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს სხეულის კინეტიკური და პოტენციური

მეტის წაკითხვა

ზოგადი რეკომენდაციები ფიზიკის ამოცანების ამოხსნისას

ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის ერთი ზოგადი წესი არ არსებობს. მიუხედავად ამისა, მათთვის, ვისაც სურს, ფიზიკის ამოცანების ამოხსნას დაეუფლოს, სასარგებლო იქნება რამდენიმე

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში 4

ვაგრძელებთ ამოცანების ამოხსნების ნიმუშების გამოქვეყნებას. წინამდებარე წერილში განვიხილავთ ბრუნვით მოძრაობას, აგრეთვე რამდენიმე ამოცანას ჰიდროსტატიკიდან და ჰიდროდინამიკიდან. თეორიული მასალა მოიცავს სითხეებში

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში 3

ვაგრძელებთ ამოცანებისა და მათი ამოხსნების გამოქვეყნებას. დღევანდელ წერილში კვლავ კინემატიკას განვიხილავთ. ამოცანები ერთმანეთისგან სირთულით განსხვავდება. ამავე დროს შევეცდებით შეძლებისდაგვარად შემოგთავაზოთ

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში 2

წინამდებარე წერილში ჩვენ ვაგრძელებთ კინემატიკური ამოცანების განხილვას. ვიდრე ახალ ამოცანებს შემოგთავაზებდეთ, შევეხებით წინა წერილის ბოლოს დასმული ამოცანის ამოხსნის ალტერნატიულ გზას.

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში 1

ფიზიკის სწავლების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ამოცანების ამოხსნა სწავლების ნებისმიერ ეტაპზე, იქნება ეს ელემენტარული ფიზიკის თუ სპეციალური ფიზიკური განათლების დონეზე. ფიზიკის

მეტის წაკითხვა

ქართველ ფიზიკოსთა გზა CERN-ამდე

ატომური კვლევების ევროპული ორგანიზაცია  –  CERN  მსოფლიოს უდიდესი   ლაბორატორიაა ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკაში.მისი მთავარი ფუნქცია არის ატომური აქსელერეტორების მიწოდება მაღალი ენერგიის

მეტის წაკითხვა