ფილმების, როგორც სასწავლო რესურსის გამოყენება ისტორიის სწავლების პროცესში (პირველი ნაწილი)

უკანასკნელი წლებში, ტელევიზიისა და ინტერნეტის მეშვეობით, ჩვენს მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ გაეცნონ სხვადასხვა ჟანრის ფილმებს – იქნება ეს წმინდა მხატვრული, დოკუმენტური,

მეტის წაკითხვა

ვიზუალიზაციის როლი ისტორიული შემეცნების ფორმირებაში და სემიოტიკური მიდგომები – I ნაწილი

სემიოტიკა და  ისტორიის  გაკვეთილი თანამედროვე   საგანმანათლებლო  სივრცე მუდმივად ახლის ძიებაშია. რის მიზეზადაც, პირველ  რიგში,   განათლების  სისტემის  განვითარების  

მეტის წაკითხვა

ჯოჯოხეთის მოდელი

ეს ისტორია 1960 წლის შემოდგომაზე დაიწყო, როდესაც სსრკ–ს მეთაურმა ნიკიტა ხრუშჩოვმა გაეროს სხდომაზე ფეხზე გაიხადა, ტრიბუნაზე ფეხსაცმლის ბრახუნი ატეხა და

მეტის წაკითხვა

რამდენიმე სასწავლო აქტივობა, მოსწავლის ინტერესის გასაღვივებლად

ახალი სასწავლო წელი. მოლოდინები არაერთგვაროვანი და წინააღმდეგობრივია. ყველანი ვთანხმდებით, რომ წლევანდელი სასწავლო წლის ყველაზე დიდი სიახლე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაა,

მეტის წაკითხვა

დიფერენცირებული სწავლება ისტორიის გაკვეთილზე

სასწავლო  პროცესის  ერთ-ერთ  უმნიშვნელოვანეს  დანიშნულებას  წარმოადგენს   მოსწავლეთა  ინდივიდუალური  განვითარება, რომლის    მეთოდური  საფუძველია     ინდივიდუალიზაცია (სასწავლო პროცესის ორგანიზება)

მეტის წაკითხვა

პირველი მსოფლიო ომი და განათლება (ნაწილი მე-3)

შესავლისათვის მსოფლიო ანუ ტოტალური ომი ხშირად გაგებულია ისეთი ვიწრო მნიშვნელობით, როგორიცაა სახელმწიფოებისა და ხალხების მონაწილეობა ამ ომში და მათი რაოდენობა,

მეტის წაკითხვა

ტექსტურ ინფორმაციასთან მუშაობის თავისებურებები ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების გაკვეთილზე – II ნაწილი

ტექსტთან  მუშაობის ზოგიერთი მეთოდი და მეთოდოლოგია ტექსტთან მუშაობა მასწავლებლისთვის სიტუაციის მოდელირებისმიზანმიმართულ მუშაობას წარმოადგენს, რომელიც უბიძგებს მოსწავლეებს ცოდნის დამოუკიდებელი ძიებისა და

მეტის წაკითხვა

პირველი მსოფლიო ომი და განათლების მიზნები -მეორე ნაწილი

1918 წელი, საშუალო სკოლის შვიდი ძირითადი პრინციპი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული საგანმანათლებლო ასოციაციის მიერ არჩეულმა საშუალო სკოლების რეორგანიზაციის კომისიამ 1918

მეტის წაკითხვა

ტექსტურ ინფორმაციასთან მუშაობის თავისებურებები ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების გაკვეთილზე

I ნაწილი – ტექსტის სტრუქტურა და სწავლის საფეხურები სასწავლო პროცესის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი ტექსტთან მუშაობაა. იგი უზრუნველყოფს ტექსტის ყველა დონის „წარმომავლობის”

მეტის წაკითხვა

რელიგიები საქართველოში

ქრისტიანობამდელი ქართული ღმერთები  საქართველოში „მამაო ჩვენომდე” არსებობდა ასეთი ლოცვა: „დიდო დედაო, ცაო მშვენიერო, მომცველო ყოველივესი, შემქმნელო და დამბადებელო, უსასრულო სამყაროში

მეტის წაკითხვა