მხოლოდ ოპტიმიზმით შეიძლება მომავლის შექმნა

გვერდის პარტნიორია გამომცემლობა “ინტელექტი” პეტრე ლეონიდეს ძე იყო არა მარტო თავისი სამშობლოს შვილი, არამედ მთელი პლანეტისა და გრძნობდა უზარმაზარ პირად

მეტის წაკითხვა