ჩემი წინაპრები კავკასიიდან თურქეთში გაქცეულან

გვერდის პარტნიორია გამომცემლობა “ინტელექტი” –  “ფამუქი” თურქულად ბამბას ნიშნავს, არა? –  სწორედ ასეა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ოდესღაც, უხსოვარ დროში,

მეტის წაკითხვა