პროექტზე დაფუძნებული სწავლება და მოსწავლეთა მოტივაცია

პროექტზე დაფუძნებული სწავლება, მისი როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე გლობალიზაციის ეპოქაში, ცივილიზებული საზოგადოების ფორმირებისა და განვითარების პროცესში უდიდეს როლს ასრულებს განათლების

მეტის წაკითხვა