ჩემი პედაგოგიური მწარმსი – სკოლა და სოციალური პროგრესი

მე მჯერა, რომ განათლება სოციალური პროგრესისა და გარდაქმნის ფუნდამენტური მეთოდია. მე მჯერა, რომ ყველა რეფორმა, რომელიც მხოლოდ კანონთა ამოქმედებას, სასჯელის

მეტის წაკითხვა

ჩემი პედაგოგიური მწარმსინაწილი მეოთხე. მეთოდის ბუნება

მე მჯერა, რომ საბოლოო ჯამში, მეთოდური საკითხი ბავშვის ინტერესებისა და შესაძლებლობების განვითარების საკითხამდე დაიყვანება. მასალასთან მოპყრობის და მისი წარმოდგენის წესი

მეტის წაკითხვა

ჩემი პედაგოგიური მრწამსი – რა არის სკოლა. განათლების შინაარსი

მუხლი მეორე. რა არის სკოლა მე მჯერა, რომ სკოლა, უპირველეს ყოვლისა, სოციალური ინსტიტუტია. იმდენად, რამდენადაც განათლება სოციალურ პროცესს წარმოადგენს, სკოლა

მეტის წაკითხვა

ჩემი პედაგოგიური მრწამსი – რა არის განათლება

მუხლი პირველი. მე მჯერა, რომ ნებისმიერი სახის განათლება სათავეს ადამიანთა მოდგმის საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ინდივიდის ჩართულობიდან იღებს. ეს პროცესი, გაუცნობიერებლად, თითქმის

მეტის წაკითხვა