ანაბეჭდის მოდელის შექმნა – აქტივობა არაფორმალური განათლებისთვის

არაფორმალური განათლებისთვის საინტერესო აქტივობას წარმოადგენს ანაბეჭდის მოდელის შექმნა. აქტივობა მოიცავს: ინფორმაციის მიწოდებას ნამარხი ფორმების შესახებ მინილექციის სახით, საკვანძო კითხვების წამოჭრას,

მეტის წაკითხვა
12