სააღდგომო საშინაო აქტივობა

კ ვ ე რ ც ხ ი  მარადიული სიცოცხლის სიმბოლოა. აღდგომაზე ოჯახის წევრები წითლად შეღებილ კვერცხებს ერთმანეთს უცვლიან და დღესასწაულს

მეტის წაკითხვა

22 მაისი – ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღე

ბიომრავალფეროვნება სხვადასხვა სახეობის ცოცხალი ორგანიზმების ერთობლიობას გულისხმობს. სახეობათა სიმრავლე განაპირობებს ბიომრავალფეროვნებას. ადგილს, სადაც მრავალი სახეობაა თავმოყრილი, ბიოლოგიურად მრავალფეროვანს ვუწოდებთ. ბიომრავალფეროვნება

მეტის წაკითხვა

საბუნებისმეტყველო კლუბი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სწავლება საშუალო საგანმანათლებლო სივრცეში, ერთიმხრივ, საინტერესოა, ხოლო მეორემხრივ- რთული, რადგან მზა ფორმულებისა და განმარტებების დამახსოვრება-ათვისებას მოითხოვს. 10-დან 15

მეტის წაკითხვა

პატარა მოლეკულა

სიცოცხლე უჯრედიდან იწყება, თუმცა ეს პაწაწინა ერთეული კიდევ უფრო მცირე სტრუქტურებისგან შედგება, რომლებსაც მოლეკულები ეწოდება. ასო-ასო აკინძულნი, ისინი გენეტიკურ ჯაჭვს

მეტის წაკითხვა

ბიოლოგიის საგაკვეთილო პროცესის უკეთ წარმართვისათვის

სწავლების ყველა ინოვაციური მეთოდი დაფუძვნებულია იმაზე, რომ შეიქმნას საინტერესო და მნიშვნელოვანი რესურსი საგაკვეთილო პროცესში ექსპერიმენტული ნაწილის უკეთ ათვისებისა და განხორციელებისათვის.

მეტის წაკითხვა

ახალი მეცნიერული აღმოჩენები სისხლის ჯგუფის სისტემაში

ადამიანის ორგანიზმის შინაგანი გარემოს შემადგენლობისა და ფიზიკური მახასიათებლების მუდმივობის დაცვა ჰომესტაზით ხორციელდება, რომელიც ცოცხალი ორგანიზმის დამოუკიდებლად არსებობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.

მეტის წაკითხვა
12