მოსწავლეთა მოტივაციაზე მოქმედი ფაქტორები

„მომეცით საყრდენი წერტილი და მე დავძრავ დედამიწას”                                                                                                                                     არქიმედე   დღეს მეცნიერების, ტექნიკისა და ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში, ისევ პრობლემად რჩება

მეტის წაკითხვა