არასდროს ვაკეთებ ჩემი ემოციების ეკონომიას

გოჩა აბულაძე _ ქართველი ჟურნალისტები მას „ევროპაში ცნობილ ქართველ ბარიტონად” მოიხსენებენ;  წარმატებული და დიდი მომავლის ახალგაზრდა… შემოქმედი, რომელიც მაქსიმალურად იხარჯება

მეტის წაკითხვა

ენა – უნივერსალური მულტისემიოტიკური სისტემა

ენის ძირითადი ფუნქცია ურთიერთგაგებინების ფუნქციაა… თუმცა ამავე ენის მეშვეობით სულ უფრო ნაკლებად ესმით ადამიანებს ერთმანეთის. არა და, უკეთესი საშუალება არ

მეტის წაკითხვა

სემიოტიკა და სიღრმისეული სემიოტიკა

„ყოველი მეცნიერება ეხება ან საგნებს, ან – ნიშნებს…მაგრამ საგნები შეიცნობა მხოლოდ ნიშნებით…” ნეტარი ავგუსტინე სემიოტიკა, ისევე როგორც ადამიანი და ისევე

მეტის წაკითხვა

სემიოტიკა _ მეცნიერება, მეთოდოლოგია, მსოფლხედვა

ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ყველაფერი ნიშანია… ადამიანები, ფაქტები, მოვლენები ყოველთვის ტოვებენ „ნაკვალევს”… მაგრამ თავისთავად ნიშნები არაფერს ნიშნავს… ისინი ატარებენ ინფორმაციას

მეტის წაკითხვა

ეფექტური კომუნიკაციის პარამეტრები

შიფტერები და მათი მნიშვნელობა იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ ცვალებადი მნიშვნელობის მქონე სიტყვების ზუსტი აზრი, უნდა ვიცოდეთ: მე – ვინ ამბობს, შენ

მეტის წაკითხვა

ანალოგიის კანონი და მეტყველების რიტმული ორგანიზება

ქართული კლასიკური მჭევრმეტყველების ტექსტები ჩვენამდე წერილობითი სახითაა მოღწეული. თუმცა თავისი არსით მჭევრმეტყველება ზეპირი მეტყველების ფორმაა, ჩვენ საქმე გვაქვს წინასწარ წერილობითი

მეტის წაკითხვა

აზრისა და მნიშვნელობის ურთიერთმიმართება რიტორიკულ ტექსტებში

“… უსულო საგნები, რომლებიც ხმას გამოსცემენ – სტვირი ან ებანი, თუ ხმებში არ იძლევიან განსხვავებებს, როგორც შეიცნობა, რას უკრავენ სტვირზე

მეტის წაკითხვა

პრაგმალინგვისტიკა – ენა და ადამიანი

პრაგმალინგვისტიკის ენათმეცნიერების დარგად გამოყოფა დაკავშირებულია 1970 წელს ჩატარებულ საერთაშორისო სიმპოზიუმთან, რომელიც პრაგმატიკის საკითხებს მიეძღვნა. სიმპოზიუმის მონაწილეები იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ

მეტის წაკითხვა

მეტაფორა და მეტონიმია

მეტაფორა და მეტონიმია ტროპთა საკლასიფიკაციო სისტემაში იერარქიის პირველი დონეა. მეტაფორა და მეტონიმია, როგორც ტროპის ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო სახეობა, დამყარებულია მეზობლობის და

მეტის წაკითხვა

რიტორიკა და ტროპების თეორია

იმ დროიდან, როცა არსებობა დაიწყო რიტორიკამ, როგორც მეცნიერებამ და როგორც ხელოვნებამ, ტროპის თეორია ამ დარგის განუყოფელ ნაწილად იქცა, ხოლო მისი

მეტის წაკითხვა