კოლაბორაცია, ჯგუფური მუშაობა და კოოპერატიული სწავლება

მიუხედავად იმისა, რომ სკოლა კონცენტრირებულია აკადემიურ სტანდარტებზე, პრეზენტაციაზე, ტესტებზე… ის გაცილებით მეტს გულისხმობს, ვიდრე უბრალოდ აკადემიური სწავლაა. რა თქმა უნდა,

მეტის წაკითხვა

კონფლიქტების კონსტრუქციული გადაჭრა კლასში

ავტორი: ცვატა ბერძენიშვილი კონფლიქტის კონსტრუქციული გადაჭრა არსებითი საკითხია კლასში, რადგან კონფლიქტი სწავლებისას გარდაუვალი და საჭიროც კია. პიაჟეს განვითარების თეორია და

მეტის წაკითხვა

სტრატეგიები სწავლის მოტივაციის გასაზრდელად

სანამ თითოეული მოსწავლისა და თითოეული კლასისათვის არ შესრულდება სამი საბაზისო პირობა, არც ერთი მამოტივირებელი სტრატეგია არ იქნება წარმატებული. პირველი: კლასში

მეტის წაკითხვა

ატრიბუცია კლასში და მოსწავლეთა მოტივაცია

მოტივაციის ერთ-ერთი კარგად ცნობილი ახსნა იწყება სიტყვებით, რომ ჩვენ საკუთარი და სხვისი ქცევის გაგებას ამ ქცევის ახსნითა და მისი მიზეზების

მეტის წაკითხვა

აგზნება და მოტივაცია: მღელვარება და შფოთვა სწავლის პროცესში

აგზნება მოიცავს როგორც ფიზიკურ, ისე ფსიქოლოგიურ რეაქციებს – ცვლის ტვინის რეაქციულობას, სისხლის მიმოქცევას, გულისცემას, სუნთქვას. ჩვენ უფრო მომართულები, ფხიზლები და

მეტის წაკითხვა

მოტივაცია კლასში: მოტივაციის თეორიები

მრავალი პედაგოგი თანხმდება, რომ მოსწავლეთა მოტივირება ერთ-ერთი კრიტიკული საკითხია პედაგოგიკაში. მოსწავლეები კოგნიტურად, ემოციურად თუ ქცევით ჩართულნი უნდა იყვნენ პროდუქტიულ საკლასო

მეტის წაკითხვა

თვითეფექტიანობისა და თვითრეგულირებული სწავლის სწავლება

მასწავლებელთა უმრავლესობა თანხმდება, რომ მოსწავლეებმა უნდა განივითარონ უნარ-ჩვევები დამოუკიდებელი, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლისთვის (თვითრეგულირებული სწავლა და სწავლის მიმართ თვითეფექტიანობის განცდა).

მეტის წაკითხვა

კონსტრუქტივისტული შეხედულებები სწავლაზე

კონსტრუქტივიზმი ფართო ცნებაა, რომელსაც იყენებენ ფილოსოფოსები, სასწავლო გეგმის შემდგენლები (კურიკულუმის დიზაინერები), ფსიქოლოგები, განათლების სპეციალისტები და სხვები. ერნსტ ფონ გლესერსფელდი მას

მეტის წაკითხვა

ურთიერთდეტერმინიზმი და თვითეფექტიანობა

1960-იან წლებში ალბერტ ბანდურამ აჩვენა, რომ ადამიანს შეუძლია ისწავლოს სხვის ქცევასა და მის შედეგებზე დაკვირვებით. ბანდურას სოციალური სწავლის თეორია ხაზს

მეტის წაკითხვა

მეტაკოგნიცია

დონალდ  მაიჩენბაუმი  და  მისი  კოლეგები  მეტაკოგნიციას  განმარტავენ, როგორც  ადამიანთა  ,,გაცნობიერებას  საკუთარ  კოგნიტურ  მექანიზმებსა  და მათი  მუშაობის  წესებში”. მეტაკოგნიცია  სიტყვასიტყვით  ნიშნავს

მეტის წაკითხვა