ექსპლიციტური და იმპლიციტური მეხსიერება

  ექსპლიციტური მეხსიერება შეიძლება იყოს სემანტიკური ან ეპიზოდური. სემანტიკური მეხსიერება ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლაში. ეს არის მნიშვნელობის დამახსოვრება, მათ შორის –

მეტის წაკითხვა

მეხსიერების ინფორმაციის გადამუშავების მოდელი. მუშა მეხსიერება

სენსორულ მეხსიერებაში დაგროვილი ინფორმაციის გადამუშავება შესაძლებელია მაშინვე, როგორც კი ის აღიქმება და ტრანსფორმირდება ხატებისა და ხმების პატერნებად (ან სხვა სახის

მეტის წაკითხვა

მეხსიერების ინფორმაციის გადამუშავების მოდელი: სენსორული მეხსიერება

მეხსიერების შესახებ მრავალი თეორია არსებობს, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია ინფორმაციის გადამუშავების ახსნა. მოდი, გავეცნოთ სწავლისა და მეხსიერების შესწავლის ამ

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა თვითმენეჯმენტი

თუ განათლების მიზანია, აღზარდოს თვითგანათლების უნარის მქონე ხალხი, მაშინ მოსწავლეებმა უნდა ისწავლონ საკუთარი ცხოვრების მართვა, მიზნების დასახვა და თავიანთი განმამტკიცებლების

მეტის წაკითხვა

ნიჭიერი მოსწავლეები, მათი აღმოჩენა და სწავლება

ნიჭიერების განსაზღვრის ბევრი მეთოდი არსებობს, რადგან ადამიანებს ბევრი სხვადასხვა ნიჭი აქვთ. ყველაზე გავრცელებული განმარტებით „განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვები და მოზარდები ავლენენ

მეტის წაკითხვა

განათლების ფსიქოლოგია, განათლების კვლევები და მათი მნიშვნელობა სწავლების პროცესში

იმ ასი წლის განმავლობაში, რაც განათლების ფსიქოლოგია არსებობს, მისი არსის შესახებ არაერთი კამათი და განხილვა გაიმართა. ზოგს მიაჩნია, რომ განათლების

მეტის წაკითხვა

როგორ გავუმკლავდეთ კლასში დისციპლინურ პრობლემებს

საჯარო სკოლების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების შესასწავლად ჩატარებული ყოველწლიური გამოკითხვა თითქმის ყოველ წელს სკოლების უმთავრეს პრობლემად დისციპლინის ნაკლებობას ასახელებდა. ბოლო ხანს

მეტის წაკითხვა

სასკოლო ცხოვრება და თვითშეფასება

როგორ აფასებს და განიცდის მოსწავლე საკუთარ თავს? თვითშეფასებასთან დაკავშირებით მასწავლებელმა, სულ მცირე, ორი კითხვა უნდა დასვას: როგორია მოსწავლის თვითშეფასების გავლენა

მეტის წაკითხვა

დაგეგმვა და მისი მნიშვნელობა კლასში

უკანასკნელი წლების განმავლობაში, განათლების მკვლევრები დიდ ინტერესს იჩენენ მასწავლებლის მიერ დაგეგმვის პროცესისადმი. მრავალ მასწავლებელს გამოჰკითხეს მათი გეგმების შესახებ, სთხოვდნენ, „ხმამაღლა

მეტის წაკითხვა

საკლასო მენეჯმენტი

იმ კვლევის შემდეგ, რომელიც მიზნად ისახავდა მოსწავლეთა მიღწევებთან დაკავშირებული ფაქტორების შესწავლას, საკლასო მენეჯმენტი გამოიყოფა როგორც ცვლადი, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს.

მეტის წაკითხვა