თვითშეფასება და მისი როლი ბავშვის პიროვნების ფორმირების პროცესში

ალბათ, ყველას გვქონია ურთიერთობა ადამიანებთან, რომლებიც გამუდმებით უკმაყოფილონი არიან, გამუდმებით წუწუნებენ და აცხადებენ, რომ გაცილებით მეტს იმსახურებენ, ვიდრე იღებენ; მარცხის

მეტის წაკითხვა

ემოციური თავისებურებები და ბავშვის ქცევის მართვა

სწავლებაში წარმატებისთვის ხშირად საგაკვეთილო პროცესის სწორად დაგეგმვა არ არის საკმარისი. ბავშვთან ურთიერთობისას როგორც საკუთრივ მისი, ისე ჩვენი ემოციური თავისებურებების გაუთვალისწინებლობა

მეტის წაკითხვა

მოზარდის თვითშეცნობისა და თვითაღზრდის უნარები სკოლაში

სკოლის მთავარი მიზანი, სწავლებასთან ერთად, იყო, არის და იქნება პიროვნების ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა. პიროვნების მნიშვნელოვან ნიშან-თვისებათაგანია თვითშეცნობისა და თვითაღზრდის უნარები. რამდენად

მეტის წაკითხვა

სასკოლო შფოთიანობა და მისი გავლენა ბავშვის პიროვნების ფორმირებაზე

ემოციური მდგრადობადა სტაბილურობა ნებისმიერი საქმის წარმატებით განხორციელების უმნიშვნელოვანესწინაპირობას წარმოადგენს. ემოციურ წონასწორობასა და სულიერი კომფორტის განცდას განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სასკოლო

მეტის წაკითხვა

სასწავლო პროცესის ძირითადი პრიორიტეტები დაწყებით კლასებში

დაწყებითი სასკოლო პერიოდის როლი და მნიშვნელობა სასკოლო ცხოვრების შემდგომ ეტაპებზე წარმატებების მისაღწევად განუზომლად დიდია. საშუალო და უფროს სასკოლო ასაკში მოსწავლის

მეტის წაკითხვა

დაწყებითი სასკოლო განათლების როლი პიროვნების ჩამოყალიბებაში

მთელი სასკოლო პერიოდის განმავლობაში არ მოიძებნება ხანა, რომელიც ბავშვის პიროვნების ფორმირებაში აქტიური ჩარევის, აღსაზრდელზე ზემოქმედების ისეთ ფართო შესაძლებლობას აძლევდეს აღმზრდელს,

მეტის წაკითხვა

რატომ გაურბიან მოზარდები სკოლას

ამ სტატიის დაწერის საჭიროება პედაგოგებისგან მიღებულმა კითხვებმა დაგვანახვა. აი, ორი ყველაზე ტიპობრივი კითხვა: ● „ერთ-ერთი მოსწავლე არ დადის სკოლაში. მასწავლებლების

მეტის წაკითხვა

როგორ აღვზარდოთ დამოუკიდებლად მოაზროვნე პიროვნება

ძნელად თუ მოიძებნება ადამიანი, რომელიც პიროვნების ღირსებათა ჩამონათვალს არ მიაკუთვნებდეს დამოუკიდებლობას, გამბედაობას, ხოლო სხვისი გავლენის მორჩილება, საკუთარი აზრის უქონლობა, პირიქით,

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის ღირსება

საკამათო არ უნდა იყოს, რომ ქვეყნის სიძლიერე განათლებული მოქალაქეებისა და სხვადასხვა დარგის პროფესიონალების სიმრავლეზეა დამოკიდებული. ამრიგად, თუ გვინდა, ქვეყანა გავაძლიეროთ,

მეტის წაკითხვა

როგორ დავეხმაროთ ნიჭიერ ბავშვებს შესაძლებლობათა რეალიზებაში

ნიჭიერ ბავშვთა აღზრდა და მათი განვითარების სწორად წარმართვა ნებისმიერი საზოგადოებისთვის აქტუალური საკითხია, ვინაიდან საზოგადოების პროგრესი მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული იმაზე, როგორ

მეტის წაკითხვა