სასწავლო პროცესის ძირითადი პრიორიტეტები დაწყებით კლასებში

>დაწყებითი სასკოლო პერიოდის როლი და მნიშვნელობა სასკოლო ცხოვრების შემდგომ ეტაპებზე წარმატებების მისაღწევად განუზომლად დიდია. საშუალო და უფროს სასკოლო ასაკში მოსწავლის

მეტის წაკითხვა

ოჯახური ურთიერთობების რღვევა და ბავშვის ფსიქიკური განვითარება

ოჯახური ურთიერთობების რღვევა, განურჩევლად მიზეზისა, მწვავე ემოციური განცდების საფუძველია. განსაკუთრებით რთულდება ვითარება, როცა ოჯახში ბავშვი იზრდება, მეუღლეები კი დაცილებას გადაწყვეტენ.

მეტის წაკითხვა

როგორ განვუვითაროთ ბავშვს მათემატიკური აზროვნების უნარი

მათემატიკის როლი ბავშვის ინტელექტუალურ განვითარებაში უაღრესად დიდია. ის აზროვნების, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების განვითარების მძლავრ ფაქტორს წარმოადგენს, ამიტომ ძალიან სამწუხაროა,

მეტის წაკითხვა

როგორი მასწავლებელი მოსწონთ ბავშვებს

ძნელად თუ მოიძებნება პედაგოგი, რომელსაც არ სურს, მოსწავლეთა შორის აღიარებული და პოპულარული იყოს. ბავშვების სიყვარულით სავსე თვალები მასწავლებელს საოცრად უმსუბუქებს

მეტის წაკითხვა

თვითშეფასება და მისი როლი ბავშვის პიროვნების ფორმირების პროცესში

ალბათ, ყველას გვქონია ურთიერთობა ადამიანებთან, რომლებიც გამუდმებით უკმაყოფილონი არიან, გამუდმებით წუწუნებენ და აცხადებენ, რომ გაცილებით მეტს იმსახურებენ, ვიდრე იღებენ; მარცხის

მეტის წაკითხვა

ემოციური თავისებურებები და ბავშვის ქცევის მართვა

სწავლებაში წარმატებისთვის ხშირად საგაკვეთილო პროცესის სწორად დაგეგმვა არ არის საკმარისი. ბავშვთან ურთიერთობისას როგორც საკუთრივ მისი, ისე ჩვენი ემოციური თავისებურებების გაუთვალისწინებლობა

მეტის წაკითხვა

მოზარდის თვითშეცნობისა და თვითაღზრდის უნარები სკოლაში

სკოლის მთავარი მიზანი, სწავლებასთან ერთად, იყო, არის და იქნება პიროვნების ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა. პიროვნების მნიშვნელოვან ნიშან-თვისებათაგანია თვითშეცნობისა და თვითაღზრდის უნარები. რამდენად

მეტის წაკითხვა

სასკოლო შფოთიანობა და მისი გავლენა ბავშვის პიროვნების ფორმირებაზე

ემოციური მდგრადობადა სტაბილურობა ნებისმიერი საქმის წარმატებით განხორციელების უმნიშვნელოვანესწინაპირობას წარმოადგენს. ემოციურ წონასწორობასა და სულიერი კომფორტის განცდას განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სასკოლო

მეტის წაკითხვა

სასწავლო პროცესის ძირითადი პრიორიტეტები დაწყებით კლასებში

დაწყებითი სასკოლო პერიოდის როლი და მნიშვნელობა სასკოლო ცხოვრების შემდგომ ეტაპებზე წარმატებების მისაღწევად განუზომლად დიდია. საშუალო და უფროს სასკოლო ასაკში მოსწავლის

მეტის წაკითხვა

დაწყებითი სასკოლო განათლების როლი პიროვნების ჩამოყალიბებაში

მთელი სასკოლო პერიოდის განმავლობაში არ მოიძებნება ხანა, რომელიც ბავშვის პიროვნების ფორმირებაში აქტიური ჩარევის, აღსაზრდელზე ზემოქმედების ისეთ ფართო შესაძლებლობას აძლევდეს აღმზრდელს,

მეტის წაკითხვა