პირველკლასელთა ადაპტაცია სკოლასთან და სასკოლო სწავლება

ყველა იმ პრობლემას შორის, რომელსაც შეიძლება სასკოლო ცხოვრების დასაწყისში წავაწყდეთ, სკოლასთან პირველკლასელის ადაპტაცია სრულიად განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელია, რადგან სწორედ ამ

მეტის წაკითხვა

ტიპური შეცდომები ოჯახურ აღზრდაში

 ის, რომ ოჯახის როლი და მნიშვნელობა ბავშვის აღზრდის პროცესში განუზომელია, დავას ნამდვილად არ უნდა იწვევდეს, ვინაიდან ტრადიციულად აღზრდის მთავარ ინსტიტუტს

მეტის წაკითხვა

რა ასაკიდან უნდა იწყებდეს ბავშვი უცხო ენის შესწავლას

ვფიქრობ, შეუძლებელია მოიძებნოს მშობელი, რომელსაც არ სურდეს, რომ წარმატებული შვილი ჰყავდეს. და რადგანაც დღეს წარმატებულობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პირობას უცხო ენის

მეტის წაკითხვა

აღმზრდელთა შეთანხმებული მოქმედება როგორც აღზრდაში წარმატების წინაპირობა

საკამათო არ უნდა იყოს, რომ ყოველგვარი საქმის წარმატებას მნიშვნელოვანწილად უზრუნველყოფს ამ საქმეში ჩართული ადამიანების შეთანხმებული მოქმედება. ეს მტკიცებულება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას

მეტის წაკითხვა

რატომ განსხვავდებიან ერთი დედ-მამის შვილები ერთმანეთისაგან

 წლების წინ ერთი ქალბატონი ჩვენთან საუბარში გაკვირვებას, აღშფოთებასა და უკმაყოფილებას ვერ მალავდა იმის გამო, რომ მისი გოგონები ისე განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან,

მეტის წაკითხვა

შეფასების როლი და მნიშვნელობა ბავშვის სწავლა-აღზრდის პროცესში

შეფასებას სრულიად განსაკუთრებული ადგილი უკავია ბავშვის სწავლა-აღზრდის პროცესში. მისი როლი და მნიშვნელობა სასწავლო პროცესის შემდგომი სრულყოფისა და გაუმჯობესებისთვის განუზომელია. ამასთან

მეტის წაკითხვა

სასჯელი და მისი გამოყენების ფსიქოლოგიური კანონზომიერებები

ალბათ ძნელია მოიძებნოს აღმზრდელი, რომელსაც ბავშვთან ურთიერთობის პროცესში, ამა თუ იმ მიზეზის გამო, სასჯელი არ გამოუყენებია. თუმცა, არსებობენ მშობლები, რომლებიც

მეტის წაკითხვა

საგნობრივი სწავლება დაწყებით კლასებში

ყველა იმ სიახლეს შორის, რომელსაც განათლების სისტემაში ვხვდებით, დაწყებით კლასებთან დაკავშირებული ინოვაციები ყოველთვის განსაკუთრებული ინტერესის საგნად იქცევა ხოლმე. ეს ბუნებრივია,

მეტის წაკითხვა

შრიფტის მნიშვნელობა კითხვის დაუფლების პროცესში

იმ ფაქტორებზე საუბრისას, რომლებიც კითხვის უნარის დაუფლების პროცესში მნიშვნელოვნად მოიაზრება, გვერდს ვერ ავუვლით შრიფტის სწორად შერჩევის აუცილებლობას მოსწავლეთათვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოების

მეტის წაკითხვა

რას უნდა აძლევდეს სკოლა ბავშვს

რას უნდა აძლევდეს სკოლა ბავშვს – დღეს ეს შეკითხვა საკმაოდ აქტუალურია  განათლების სისტემასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული ნებისმიერი ადამიანისთვის. შეკითხვა

მეტის წაკითხვა