თანამშრომლობითი სწავლების მეთოდები. სეგმენტური მეთოდი

სოფიკო ლობჟანიძე თანამშრომლობითი სწავლება წარმოადგენს სწავლების ყველაზე თანამედროვე ფორმას, რომელსაც მასწავლებლები სულ უფრო აქტიურად იყენებენ სასწავლო პროცესში. იგი მიმართულია პარტნიორული

მეტის წაკითხვა

თანამშრომლობითი სწავლების მეთოდები – ჯიგსოუს ტექნიკა

სოფიკო ლობჟანიძე ჯიგსოუს ტექნიკა განავითარეს და პრაქტიკაში გამოსცადეს არონსონმა და მისმა სტუდენტებმა მეოცე საუკუნის სამოცდაათიანი წლების დასაწყისში, ჯერ – ტეხასის,

მეტის წაკითხვა

სწავლების ეფექტიანი სტრატეგიები: გონებრივი იერიში

მეცხრამეტე საუკუნის ორმოცდაათიან წლებში ამერიკელმა ალექს ოსბორნმა (1888-1966) შეიმუშავა სტრატეგია, რომელიც ლიტერატურაში „გონებრივი იერიშის” სახელითაა ცნობილი. შემდგომ ეს სტრატეგია დახვეწა

მეტის წაკითხვა

კვირის გეგმით მუშაობა

კვირის გეგმის ისტორიული ფესვები გასული საუკუნის სამოცდაათიანი წლების დამლევს დასავლეთის სკოლებში დაიწყო კვირის გეგმით მუშაობის მეთოდის დანერგვა, ხოლო მის მასობრივ

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლების ურთიერთობა მშობლებთან

მასწავლებლის ერთი უმთავრესი პროფესიულ მოვალეობათაგანია მოსწავლეების მშობლებთან ურთიერთობა. ამ ურთიერთობამ ხელი უნდა შეუწყოს სწავლებისა და სწავლის ეფექტიანობას. მოსწავლის აღზრდა-განათლებასა და

მეტის წაკითხვა

სწავლების მეთოდები და სწავლის სტრატეგიები

ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში იან ამოს კომენიუსი (კომენსკი) დიდაქტიკის პირველ და უკანასკნელ მიზნად მიიჩნევდა, ეპოვა და მასწავლებლამდე მიეტანა სწავლების ისეთი

მეტის წაკითხვა

როგორ მოვემზადოთ კარგი პრეზენტაციისთვის

რა არის პრეზენტაცია? პრეზენტაცია არის რაიმე საკითხისსაჯარო წარდგენა აუდიტორიის წინაშე. მისი მიზანია, გავაცნოთ საკუთარი საქმიანობა ადამიანების გარკვეულ წრეს. მასწავლებელს ხშირად

მეტის წაკითხვა

როგორ წარვმართოთ პედაგოგიური კვლევები

რა არის პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა? კვლევა არის ახალი ცოდნის ძიება, მისი სისტემატური დოკუმენტირება და გაფორმება კვლევის ანგარიშის,სტატიის, პროექტის სახით. განასხვავებენ

მეტის წაკითხვა

როგორ დავწეროთ CV

პორტფოლიოს შეფასებისას ყურადღება ექცევა როგორც მის გარეგნულ ფორმას, ასევე თითოეული დოკუმენტის შინაარსობრივ მხარეს. პორტფოლიოში თავფურცელსა და სარჩევს უნდა მოსდევდეს პორტფოლიოს ავტორის

მეტის წაკითხვა

როგორ გავაფორმოთ საგნისა და თემატური გეგმები

როგორ გავაფორმოთ საგნისა და თემატური გეგმები რა მიზანს ემსახურება დაგეგმვა? სწორად დაგეგმილი სასწავლო პროცესი მოქნილობის საშუალებას იძლევა, სასწავლო პროცესის ეფექტურობასა

მეტის წაკითხვა