უკუკავშირის მეთოდები(მესამე ნაწილი)

წინა ორ მასალაში ჩვენ გაგაცანით უკუკავშირის მეთოდები, რომელთა გამოყენება რეკომენდებულია სამუშაოს საწყის ეტაპზე და მისი მიმდინარეობისას. ამჯერად კი ვისაუბრებთ უკუკავშირის

მეტის წაკითხვა

უკუკავშირის მეთოდები(მეორე ნაწილი)

წინა სტატიაში ჩვენ განვიხილეთ უკუკავშირის რამდენიმე მეთოდი, რომლებიც შეიძლება გამოიყენოს მასწავლებელმა სასწავლო პროცესის/თემის საწყის ეტაპზე. ამჯერად გაგაცნობთ მეთოდებს, რომელთა გამოყენება

მეტის წაკითხვა

უკუკავშირის მეთოდები(პირველი ნაწილი)

უკუკავშირის მეთოდები ორი კრიტერიუმით ირჩევა: უნდა იძლეოდეს პროცესის დიალოგურ რეჟიმში წარმართვის საშუალებას – მაშასადამე, საკვანძო ელემენტია საკითხის/პრობლემის ერთობლივი განხილვა –

მეტის წაკითხვა

უკუკავშირი საკლასო ოთახში

გაკვეთილზე თავს იყრის მეტად განსხვავებული, ხშირად წინააღმდეგობრივი მოლოდინები, მისწრაფებები და მოთხოვნები. საგაკვეთილო სიტუაციაზე გავლენას მრავალი ფაქტორი ახდენს და მათი ურთიერთდამოკიდებულება

მეტის წაკითხვა

უკუკავშირი როგორც მეთოდი(მეორე ნაწილი)

უკუკავშირის დროს კომუნიკაცია გაგებულია როგორც ცირკულარული პროცესი, რომელიც ერთდროულად მრავალ სიბრტყეზე (ვერბალურზე, არავერბალურზე და ა.შ.) მიმდინარეობს. როგორც ვიცით, კომუნიკაციის პროცესი

მეტის წაკითხვა

უკუკავშირი, როგორც მეთოდი

(ნაწილი პირველი) მეთოდის მოკლე აღწერა: უკუკავშირი არის პროცესი, როდესაც მოსაუბრე იღებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ იქნა აღქმული მის მიერ

მეტის წაკითხვა

სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები – შემთხვევის ანალიზი

სოფიკო ლობჟანიძე მეთოდის ისტორიული განვითარება  შემთხვევის ანალიზი როლურ და სიმულაციურ თამაშებთან ერთად მიეკუთვნება სწავლების იმ ინტერაქტიულ მეთოდთა რიცხვს, რომლებიც მოსწავლეებს

მეტის წაკითხვა

თანამშრომლობითი სწავლების მეთოდები. ინტერვიუ სამი ნაბიჯი

თანამშრომლობითი სწავლების საშუალებით მოსწავლეები არა მარტო ცოდნას ეუფლებიან, არამედ უვითარდებათ სოციალიზაციისა და კომუნიკაციის უნარებიც, რადგან სწორედ სწავლების ეს ფორმა მოითხოვს

მეტის წაკითხვა

როგორ განვუვითაროთ მოსწავლეებს თანამშრომლობითი უნარები

თანამშრომლობითი უნარების განვითარება მოწესრიგებული, სისტემური, მიზანმიმართული პროცესია. იგი მოითხოვს განსაზღვრული ხერხებისა და პროცედურების ათვისებას. იმის თქმა, რომ ადამიანი ფლობს ამა

მეტის წაკითხვა

სოციალური უნარების განვითარება მოსწავლეებში

სოციალური უნარები თანდაყოლილი არ არის, მათ განვითარებას დიდი ძალისხმევა სჭირდება. სკოლამ, მასწავლებელმა მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა შეიტანონ მათ განვითარებასა და ცხოვრებაში

მეტის წაკითხვა