სკოლა ჩემი სახლია

– საით მივდივართ? – მუდამ შინისაკენ. ნოვალისი ჩემს ბავშვობაში ან სხვა ბავშვებზე დაკვირვებისას, აღმომიჩენია, რომ ყველაზე მტკივნეული სახლს მოწყვეტა იყო.

მეტის წაკითხვა