მშობლებთან ურთიერთობა

ყველა მასწავლებელს მჭიდრო კავშირი აქვს მშობელთან. ეს განპირობებულია იმით, რომ მათ შეუძლიათ გავლენა იქონიონ  მოსწავლეთა აკადემიურ წარმატებაზე. ამას არაერთი ეროვნული

მეტის წაკითხვა

პროექტებით სწავლება და პროექტების სახეობები

პროექტი, როგორც მეთოდი განათლების სფეროში მე-20 საუკუნის დასაწყისში გახდა აქტუალური. პროექტით სწავლება პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. პროექტგაკვეთილი

მეტის წაკითხვა

გაკვეთილის ანალიზის სახეები

მასწავლებლის პროფესიული კომპეტენცია იმით განისაზღვრება, რამდენად შეესაბამება მისი ცოდნა, უნარ-ჩვევები და განწყობა-დამოკიდებულებები მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტს. ამის მიხედვით ფასდება, წარმატებულია თუ

მეტის წაკითხვა

კითხვის უნარის გასაუმჯობესებელი სავარჯიშოები. წაკითხულის გააზრება (ნაწილი II)

როგორც სტატიის პირველ ნაწილში აღვნიშნე, კითხვის უნარი მოიცავს ორ კომპონენტს: კითხვის ტექნიკურსა და აზრობრივ მხარეს. კითხვის ტექნიკურ მხარეში შედის კითხვის

მეტის წაკითხვა

კითხვის უნარის გასაუმჯობესებელი სავარჯიშოები (ნაწილი I)

კითხვის უნარი მოიცავს ორ კომპონენტს: კითხვის ტექნიკურ მხარეს და კითხვის აზრობრივ მხარეს. კითხვის ტექნიკური მხარე გულისხმობს კითხვის უნარს, კითხვის ტემპს

მეტის წაკითხვა

როგორ ვიმუშაოთ დამოუკიდებლად წერისას დაშვებულ შეცდომებზე

წერის უნარის გამომუშავება და ჩამოყალიბება  საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი პროცესია და ამ უნარის ჩამოყალიბება დიდადაა დამოკიდებული  არამხოლოდ მასწავლებლებზე, არამედ თავად

მეტის წაკითხვა

სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემები ყოველთვის მოსწავლის სიზარმაცის ბრალი არ არის

თქვენი ბავშვი წერისას ბევრ შეცდომას უშვებს? ვერაფრით ახერხებთ ასწავლოთ გამართული კითხვა? გამოსავლის მოძებნამდე ყურადღება მიაქციეთ იმას, თუ რა ტიპის შეცდომებს

მეტის წაკითხვა

როგორ გვეხმარება ტექნოლოგიები პრობლემების მოგვარებაში

„იდეალური მასწავლებელი საკუთარ თავს ხიდად განიხილავს, რომელზეც მოსწავლეებმა უნდა გაიარონ. გადასვლის შემდეგ ეს ხიდი ინგრევა და პედაგოგი ყველას საკუთარის მშენებლობაში

მეტის წაკითხვა

რატომ არის საჭირო სწავლებაში ტექნოლოგიების ინტეგრირება

დღეს ტექნოლოგიების გამოყენების თაობაზე სრულიად განსხვავებულ მოსაზრებებს მოისმენთ, ის კიყველას ავიწყდება, რომ მსოფლიოპატარაა, ხოლო ადამიანები ერთმანეთს ჰგვანან. თუ სხვაგან შესაძლებელია

მეტის წაკითხვა
12